Mỏ đá

Hiện nay, Hệ thống IBS đang sở hữu 04 mỏ đá: Mỏ đá Ruby, Mỏ đá tím, Mỏ đá vàng, Mỏ đá Trắng tại Bình Định, đặc biệt mỏ đá Ruby với trữ lượng hơn 1.000.000 m3. 

Mỏ đá đỏ Ruby

Mỏ đá đỏ Ruby

Núi An Trường, Phường Nhơn Tân, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Diện tích: 10.8 ha

Công suất khai thác: 10.000m3/năm

Mỏ đá tím Phù Cát

Mỏ đá tím Phù Cát

Núi Sơn Rai, xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Diện tích: 5.25 ha

Công suất khai thác: 9.000m

Mỏ đá trắng Phù Mỹ

Mỏ đá trắng Phù Mỹ

Núi Miếu, xã Phong Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định

Diện tích: 10 ha

Công suất khai thác: 10.0003/năm